Fran├žais
  English  
 


Kasteel Hemsrode

In de loop van de 10de eeuw vestigden paters van de Gentse Sint-Pietersabdij zich op het moerassige gebied van Ansoldingehem.
Zij groeven er vijvers om de inwoners van de regio met gezonde vis te kunnen bevoorraden en op die manier de malaria te bestrijden. De vijvers vindt men vandaag nog terug rond het kasteel van Hemsrode.

Op die plaats ligt de bakermat van de gemeente Anzegem.
Hemsrode was één van de zeven "hoofdpointerieën" (kantons) van het kasselrij (arrondissement) Oudenaarde en behoorde toe aan enkele machtige families uit het graafschap Vlaanderen: Hemsrode, Halewyn, Uitkerke, Borselen, Brederode, Lummene, Saint Genois, du Jardin, du Mont de Sandoncq, Béchade en Caters. Tijdens het Ancien Régime stelden zij de baljuws en de schepenen van de gemeente Anzegem aan.

In 1787 kocht graaf François de Thiennes de Rumbeke het domein Hemsrode van Guillaume de Caters en wordt zo Heer van Hemsrode.
Zijn dochters woonden er tot 1850 en schonken kasteel en landerijen aan hun neef, markies Amédée de Calonne de Courtebourne, die lange tijd burgemeester van Anzegem was. Hij had slechts een dochter, Marie, die kloosterlinge werd.
Haar nicht, gravin Louise de Limburg Stirum, erfde het goed "Hemsrode" en schonk het door aan graaf Philippe de Limburg Stirum, die in 1936, gravin Isabelle de Liedekerke huwde.
Graaf Philippe de Limburg Stirum was gedurende jaren burgemeester van Anzegem.
In augustus 1940 brandde het kasteel, waarin Duitse troepen waren gelegerd, volledig uit. Een deel maar van het meubilair en de kapel konden door moedige dorpelingen worden gered. Graaf Philippe de Limburg Stirum besloot daarop om de stallingen, die in 1642 in Louis XIIIde stijl gebouwd waren, in te richten om er met zijn gezin te kunnen wonen.

Tot aan zijn overlijden in 1997 was hij begaan met het versieren en verfraaien van zijn woning.
Graaf Philippe de Limburg Stirum schonk het goed aan zijn dochter Marie-Hélène, echtgenote van Benoit de Maere d'Aertrycke.

Jonkheer en Mevrouw Benoit de Maere d'Aertrycke wonen er nu sinds 1998. Ze hebben vijf kinderen, Charles-Louis, Constantin, Léopold, Ghislain en Mathilde.
Net als hun voorouders besteedt de jonge generatie veel energie om het domein zijn adellijke sfeer te laten stralen. Het prachtige natuurpark van de "Heerlijkheid Hemsrode" ontvangt ieder jaar minstens 20.000 toeschouwers ter gelegenheid van de spectaculaire crosscountry van de Internationale Military Waregem.

Hemsrode is een landgoed op mensenmaat waar eenvoud, schoonheid en charme een delicaat evenwicht vormt, die vreugde en rust uitstraalt.

Het wordt een oase van vrede voor prachtige evenementen.